Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN ĐIỀU PHỐI HÀNG MẪU LOGO (HỢP ĐỒNG 8 THÁNG)

Marketing

Work Location Binh Duong
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Textiles / Garments / Fashion, Manufacturing / Process
Deadline to Apply 30/06/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Training & Development
 • Annual Leave

Job Description

 • Gửi bản vẽ logo mới (Mẫu chuyển đổi nhiệt và mẫu in lụa) cho các nhà cung cấp logo để tạo tệp kỹ thuật số.
 • Xem xét và kiểm tra tệp kỹ thuật số logo nhận được từnhà cung cấp.
 • Gửi tệp kỹ thuật số logo tới bộ phậm chăm sóc khác hàng mẫu để khách hàng phê duyệt.
 • Đặt logo cho mẫu phát triển phù hợp với đơn hàng đế.
 • Quản lý việc gửi logo từ nhà cung cấp và cập nhật trạng thái logo lên tiến độ tổng.
 • Kiểm soát chất lượng logo mẫu.
 • Giám sát kho logo mẫu.
 • Đưa logo ra phòng mẫu để chạy mẫu theo lịch mẫu.
 • Tiến hành kiểm tra logo của tất cả các logo mới đượcphát triển bao gồm liên kết, giặt và độ bền màu.
 • Làm công nợ gửi cho đội thu mua để thanh toán cho cácnhà cung cấp.
 • Hỗ trợ nhân viên logo về các thông tin cần thiết chocác nhà cung cấp đa nguồn (tập tin kỹ thuật số, mẫu xác nhận, tiêu chuẩn chấtlượng, … ).


Job Requirement


- Bằng cấp: Cao đẳng

- Kỹ năng tin học văn phòng: Word, Excel, Outlook

- Kinh nghiệm: từ 1-2 năm làm trong môi trường sản xuất, Có khả năng quản lý chất lượng sản phẩm, phân tích đánh giá chất lượng sản phẩm.

People also viewed

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.