Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

MOLDSHOP GROUP LEADER (INSOLE)

Marketing

Work Location Binh Duong
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 4 Years
Salary Negotiable
Industry Textiles / Garments / Fashion
Deadline to Apply 28/04/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Làm việc với nhà cung cấp khuôn mẫu để vẽ B/P và file 3D để cung cấp cho khách hàng phê duyệt

2. Kiểm tra bản vẽ (2D,3D) theo file thiết kế để khuôn mẫu đúng với yêu cầu khách hàng

3. Theo dõi khuôn mới và tình trạng mở khuôn thêm để đáp ứng thời gian giao hàng cho hoạt động sản xuất

4.Chạy thử khuôn mới để kiểm tra hình dạng, độ nét của khuôn trước khi phun sơn 

5. Vẽ các công cụ giá đỡ (jig)  để chế tạo giá đỡ cho bộ phận sản xuất

6. Giám sát 2 bạn kỹ thuật viên để mở công cụ mới (trục tách liệu, khuôn, bào tách nghiêng,....) để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất.

7. Theo dõi hoạt động mua công cụ giá đỡ, khuôn, trục, dụng cụ tách nghiêng,....đảm bảo cung cấp thông tin khi cần thiết

8. Phát đơn đến phòng mẫu để chuẩn bị vật liệu thử khuôn

9.Chuẩn bị bán thành phẩm cho các lưu trình để phức tạp để sản xuất tham khảo

10. Hỗ trợ các nhà thầu phụ và bộ phận sản xuất giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến khuôn và công cụ

11.Chuyển giao công cụ, dụng cụ cho bộ phận sản xuất , bộ phận kế hoạch để phục vụ hoạt động sản xuất

12.Đào tạo và phát triển các thành viên trong team

Job Requirement

1.Education: College trở lên

2. Experience : 3-5 years kinh nghiệm về nghiên cứu và phát triển về đế lót hoặc giày

3. Skill: Kỹ năng vi tính tốt  (word, excel, powerpoint)

             Kỹ năng giao tiếp tốt 

             Kỹ năng giải quyết vấn đề (quy trình về PDCA)

             Sử dụng tốt phần mềm : Rhino/ Adobe IIIlustrator drawing và AI ưu tiên biết về ERP

   4. Kiến thức : Am hiểu tốt về công cụ kỹ thuật, lưu trình sản xuất giày da

                          Kiến thức về kết câu khuôn, quy trình chế tạo đế đệm,....

5. Tính cách :

- Có thể làm việc độc lập và chịu được áp lực trong công việc

- Cẩn thận, chi tiết, trung thực trong công việc

- Cởi mở và có tư duy cải tiến trong công việc

6. Ngoại ngữ 

Tiếng hoa/ tiếng anh : cơ bản 

 

                     

             

People also viewed

Current Job

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.