Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[OVN] Tổ Trưởng Kho / Warehouse Team Leader

Work Location Binh Duong
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 2 Years
Salary Negotiable
Industry Textiles / Garments / Fashion, Executive management, Manufacturing / Process
Deadline to Apply 31/03/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Kiểm tra số lượng so với phiếu giao hàng và đơn mua hàng nhằm đảm bảo số lượng hóa chất nhận luôn chính xác.
 • Phân loại và kiểm tra hàng hết date hàng không có trong đơn mua hàng và phiếu giao khi nhận hàng hóa chất nhằm đảm bảo hàng hóa không bị lẫn lộn.
 • Kiểm tra list phát hàng hóa chất trước khi soạn hàng nhằm đảm bảo list phát in đúng và hàng đã nhập
 • kho đủ list
 • Soạn hóa chất trước theo list yêu cầu để đảm bảo hóa chất được phát kịp tiến độ.
 • Kiểm tra và kiểm kê định kỳ theo ngày, tuần, quý tháng đúng và chính xác so với hệ thống
 • Kiểm tra và gửi báo cáo tình trạng hàng tồn kho, hàng lưu trữ trong kho.
 • Hàng ngày kiểm tra và đôn đốc công nhân kho thực hiện và duy trì 5s của khu vực mình đảm nhận.
 • Xuất/nhập hệ thống hóa chất cho Foaming
 • Hỗ trợ Xuất/nhập hệ thống nguyên liệu PU / Thành Phẩm cho gia công ngoài.
 • Hỗ trợ Cập nhật mail PPC tách PU kịp thời cho các đơn hàng.
 • Hỗ trợ Nhập hệ thống những cont hàng PU/HANG TAG từ cảng về kho.
 • Hỗ trợ Cập nhật hệ thống file chuyển hàng từ kho mới về công ty.
 • Hỗ trợ Load hệ thống phát nguyên liệu cho Foaming tách đóng gói Thành phẩm kịp tiến độ PPC
 • Giải quyết các khiếu nại về các hoạt động chưa tốt của nhóm để tăng sự hài lòng của các NCC và các bộ phận khác.

Job Requirement

1. Trình độ: Cao Đẳng, Đại học

2. Kinh nghiệm: từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương

3. Biết sử dụng hệ thống ERP, quy trình nhập hàng, nhập Cont

4. Ngoại ngữ: Tiếng anh giao tiếp

People also viewed

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.