Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[OVN] - Nhân Viên Kế Toán

Work Location Binh Duong
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 1 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Textiles / Garments / Fashion, Accounting / Auditing / Tax
Deadline to Apply 31/03/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Kiểm tra hợp lý  chứng từ thanh toán ( đề nghị mua hàng, hợp đồng, hóa đơn, báo giá,…) và ghi nhận chi phí vào phần mềm kế toán

2. Ghi nhận chi phí trả trước, tài sản cố định, phân bổ chi phí trả trước và trích khấu hao tài sản

3. Theo dõi nhập, xuất và làm báo cáo tồn kho nguyên vật liệu để kiểm soát  số lượng hàng tồn kho, giảm thiểu bớt số lượng tồn kho quá lớn cũng như thất thoát hàng hóa, lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và ghi nhận chi phí kịp thời

4. Hoàn thành báo cáo sản lượng (productivity) và KPI để kiểm soát sản lượng sản xuất đồng thời đánh giá hiệu quả, cải tiến tình hình sản xuất công ty

5. Lập báo cáo phân tích tiết kiệm chi phí.

6. Kiểm soát chi phí và tính giá thành sản phẩm để xác định giá vốn của sản phẩm, tính được doanh số bán hàng, xác định lợi nhuận của doanh nghiệp và kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

7. Các công việc khác được sự phân công của cấp trên

Job Requirement

- Tốt nghiệp các chuyên ngành kế toán/ tài chính/ ngân hàng

- Có kinh nghiệm từ 01 - 03 kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Thành thạo tin học văn phòng

- Tiếng anh giao tiếp cơ bản

- Nhanh nhẹn, ham học hỏi. 

People also viewed

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.