Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[OVN] - Bảo Trì Cơ Sở Vật Chất (Utility Engineer)

Work Location Binh Duong
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
Deadline to Apply 11/08/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Bảo trì cơ sở vật chất hạ tầng

 • Chịu trách nhiệm bảo trì phòng ngừa thiết bị cơ sở vật chất, sửa chữa hàng ngày, bảo trì và nâng cấp hoặc dự án nhỏ trong nhà máy
 • Lập kế hoạch và điều phối lịch trình và hoạt động bảo trì cơ sở hạ tầng và thiết bị
 • Đảm bảo hệ thống điện của nhà máy hoạt động an toàn, ổn định (bao gồm điện nước,máy nén khí, thang máy, xe nâng, hệ thống thông gió, điều hòa không khí, thiết bị vệ sinh,...)


Quản lý nhà thầu

 • Giám sát công việc của các nhà thầu phụ & đảm bảo họ tuân thủ an toàn, phương pháp & kỹ thuật khi họ làm việc trong Ortholite
 • Kiểm tra & nghiệm thu biện pháp thi công, bản vẽ thiết kế, công cụ, vật tư từ các nhà thầu phụ.
 • Thu thập và phân tích dữ liệu, bản thiết kế và báo cáo


Dự án nhà máy:

 • Hỗ trợ quản lý trực tiếp lên kế hoạch, thiết kế và triển khai các dự án cải tạo cơ sở vật chất - hạ tầng của nhà máy
 • Lên kế hoạch chi tiết, xem xét, đánh giá những thay đổi trong thiết kế, thi công (con người, trang thiết bị, vật tư, chi phí, ...)
 • Quản lý các rủi ro liên quan đến dự án.
 • Thực thi, theo dõi và kiểm soát mức độ hoàn thành tiến độ của dự án.
 •  Đưa ra các biện pháp xử lý và điều chỉnh kịp thời khi có sự chậm trễ nhằm đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra.
 • Kiểm tra và đánh giá dự án sau thi công


Job Requirement

 • Trình độ & Kiến thc: Đại hc (Chuyênngành Đin Công Nghip) 
 • K năng: 

​​Auto CAD

Trin khai/ thi công các hệ thng M&E

Giám sát và qun lý dự  án

Làm viđội nhóm 

 • Kinh nghim: 2 năm kinh nghiở vị trí tương đương
 • Tính cách

Có thể làm vic dướáp lc cao

Có tư duy hệ thng sáng to và phân tích.

Trung thc, chăm chỉ và cn thn

Năng động

People also viewed

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.